Antique Quan Yin Sculptures

Sculptures Quan Yin Anciennes

 

      Quan Yin2 water moon        avalo
Quan Yin
     
     

Quan Yin

Stone / Pierre

 4 ’’ x 19 ’’ x 4 ’’ 

Tibet

             Antique Fruit Water Moon Quan Yin                                                Quan Yin

                                      Wood    SOLD                                                                  Bronze SOLD

                                  27’’ x 15’’ x 6.5’’                                                        9'' x 4'' x 4''

Quan Yin

Stone / Pierre

  9 ’’ x 22 ’’ x 4 ’’ 

Tibet

     
      Quan Yin4                            White stone Quan Yin      
     

Quan Yin

Stone / Pierre

  9 ’’ x 22 ’’ x 4 ’’ 

Tibet  SOLD

                      Quan Yin                                        Quan Yin                                        Quan Yin

                    Wood / Bois                                  Stone / Pierre                                  Wood / Bois

                 8’’ x 16 ’’ x 4 ’’                               9’’ x 31 ’’ x 10 ’’                          9’’ x 16 ’’ x 5 ’’ 

Quan Yin

Marble / Marbre

  7 ’’ x 25 ’’ x 6 ’’ 

     
                                                                      
resting Quan Yin
                
     
       

Resting Quan Yin

Wood / Bois

SOLD